Šie noteikumi ir izklāstīti un pieejami interneta vietnē www.fera24.lv, un noteikumu drukātā versija ir pieejama Fera Sp z o.o. reģistrācijas adresē, CHABROWA, nr 4, 52-200 Wysoka Polska.

Jūs varat sazināties ar pārdevēju:

 1. pa e-pastu: info@fera24.lv,
 2. zvanot pa tālruni +371 67241733  darba dienās Pārdevēja darba laikā (10:00-14:00).

 

PREČU PIRKŠANAS UN PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI E-VEIKALĀ FERA24.LV

 

 • 1 IZMANTOTIE TERMINI
 1. NOTEIKUMI – šie "Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi e-veikalā Fera24.lv".
 2. PĀRDEVĒJS – veikals FERA24.LV, kas darbojas interneta adresē www.fera24.lv, kas pieder Fera Sp z o.o. Polijas Republikas Juridisko personu reģistra Varšava filiālē reģistrētai privātai juridiskai personai, juridiskās personas kods : 022343326, PVN maksātāja numurs PL992750635, kas reģistrēta juridiskā adresē, CHABROWA, nr 4, 52-200 Wysoka  Polija (turpmāk tekstā Pārdevējs), kas nodarbojas ar komercdarbību mājdzīvnieku preču tiešsaistes tirdzniecības jomā.
 3. PIRCĒJS – 1) rīcībspējīga fiziska persona, t. i., persona, kura sasniegusi pilngadību un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas lēmumu; 2) nepilngadīga persona vecumā no 14 līdz 18 gadiem, kurai ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, ja vien tā nav emancipēta; 3) juridiska persona; 4) visu iepriekš minēto personu attiecīgi pilnvaroti pārstāvji.
 4. LIETOTĀJS – Klients, fiziska persona, kura veic darbības ar Pārdevēju un nav tieši saistīta ar Pārdevēja darbību.
 5. KONTS – Pircēja reģistrācijas rezultāts Pārdevēja vietnē Fera24.lv, kas paredz piekrišanu šiem Noteikumiem, ir Pircēja personiskās informācijas kopums, kas ļauj Pircējam veikt Pasūtījumu, pārbaudīt Pasūtījuma izpildes statusu, kā arī mainīt vai apstiprināt Pircēja kontaktinformāciju.
 6. PRECE / PRECES – preces, kas tiek piedāvātas Pārdevēja veikalā, ko Pircējs var pasūtīt, veicot Pasūtījumu.
 7. VEIKALS – Pārdevēja administrēts tiešsaistes pakalpojums, kas darbojas vietnē www.fera24.lv, kas ir organizēta sistēma distances pirkšanas un pārdošanas līgumu slēgšanai.
 8. PASŪTĪJUMS – Pircēja apstiprinājums, norādot pasūtīto Preču veidu un daudzumu, kas tieši saistīts ar Līguma noslēgšanu ar Pārdevēju izmantojot Veikalu.
 9. LĪGUMS – distances pirkšanas-pārdošanas līgums, kas noslēgts attālināti, izmantojot tikai saziņas līdzekļus, tostarp e-pastus un veidlapas Veikala mājaslapā, kurā ir noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, Preču iegādes un samaksas nosacījumi, Preču piegādes un atgriešanas kārtība, Pircēja un Pārdevēja atbildība, kā arī citi noteikumi, kas saistīti ar Preču iegādi no Veikala.

 

Katram Pircējam ir jāizlasa un jāiepazīstas ar Noteikumiem un jāievēro tie. Noteikumu pieņemšana ir nepieciešama katru reizi pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

 

 • 2 VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

 

 1. Pasūtījuma veikšanas priekšnoteikums ir apstiprinājums, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku. Pircējs ar tiem var iepazīties vietnē https://fera24.lv/precu-pirksanas-un-prdosanas-noteikumi.html  (Noteikumi) https://fera24.lv/privtuma-politika.html  (Privātuma politika). 
 2. Lai efektīvi izmantotu Veikalu, tostarp pārlūkotu pieejamo Preču klāstu un sekmīgi veiktu Pasūtījumus, jums ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu un šādām minimālajām prasībām: minimālais procesora ātrums ir 1 GHz, videokarte ar vismaz 512 MB atmiņu un pareizi konfigurēta tīmekļa pārlūkprogramma (piem.: Internet Explorer >8, Mozilla Firefox, Google Chrome >17, Opera, Safari) vai jebkura cita novirzīšanas ierīce, kas ļauj pareizi aizpildīt Veikala piedāvātās veidlapas.
 3. Lai iepirktos Veikalā, ir nepieciešams aktīvs e-pasta konts.
 4. Personām, kuras izmanto Veikalu, ir aizliegts veikt jebkādas darbības, kas var nelabvēlīgi ietekmēt Veikala pareizu darbību, ieskaitot nelikumīga satura nodrošināšanu.
 5. Veikalā pārdotās Preces ir pilnīgi jaunas, bez fiziskiem vai citiem bojājumiem, uz Precēm attiecas ražotāja garantija, tās tiek likumīgi pārdotas Latvijas Republikas tirgū un tām ir visi Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktie apstiprinājumi.
 6. Visas Preču cenas Veikala vietnē ir norādītas eiro un ir spēkā līdz Preču krājumu beigām.
 7. Pārdevējs patur tiesības mainīt Preču cenas un informāciju, sniegt jaunu informāciju, izņemt no Veikala noteiktas Preces un atcelt visa veida akcijas un izpārdošanu. Pirmajā teikumā izklāstītās tiesības neattiecas uz Pasūtījumiem, kas iesniegti pirms cenas, akcijām vai izpārdošanām, pārdošanas noteikumu izmaiņām vai atcelšanas. Akciju vai izpārdošanas laikā, kad ir ierobežots Preču skaits, Pasūtījumi tiek apstrādāti tādā secībā, kādā tie tiek iesniegti, līdz tiek pārdotas visas akcijas vai izpārdošanas Preces.
 8. Konta izveides laikā Pircējs noslēdz elektronisko pakalpojumu Līgumu ar Pārdevēju tikai Pircēja konta pārvaldībai, lai nodrošinātu Pircēja pakalpojumu pilnu funkcionalitāti.
 9. Pasūtījuma iesniegšanas brīdī Pircējs noslēdz ar Pārdevēju elektronisko pakalpojumu Līgumu, kas ir noslēgts līdz brīdim, kad Pasūtījums tiek piegādāts Pircējam vai līdz brīdim, kad beidzas procedūra, kas izriet no Pircēja tiesībām izbeigt Līgumu, vai beidzas Noteikumu 8. punktā aprakstītā Pircēja pretenziju procedūra.

 

 • 3 PASŪTĪJUMA IZVEIDOŠANA

 

 

 1. Veikalā Pasūtījumus var veikt šādos veidos:
  1. ar Veikala vietni www.fera24.lv – izmantojot pienācīgi aizpildītu elektronisko pasūtījuma veidlapu;
  2. pa tālruni – zvaniet pa tālruni: +371 67241733  (zvanu cena atbilstoši jūsu operatora noteiktajiem tarifiem) darba dienās 10:00 – 14:00. Telefona pieņemšanas laiki,  laiku pa laikam var tikt pagarināti;
  3. nosūtot e-pastu ar pasūtāmajām Precēm un to daudzumu uz adresi: info@fera24.lv.
 2. Apstiprinot Pasūtījumu kādā no iepriekš 1. punktā minētajiem veidiem, Pircējs apstiprina, ka tas vēlas noslēgt Līgumu ar Pārdevēju par Pircēja Pasūtījumā norādīto Preču iegādi. Līguma noslēgšanas fakts ir aprakstīts šīs nodaļas 10. punktā.
 3. Katrā no iepriekš minētajiem Pasūtījuma iesniegšanas veidiem Pircējam ir jāsniedz pareizi personas dati, lai varētu piegādāt iesniegto Pasūtījumu, jo īpaši vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs un konkrētā Pasūtījuma piegādes adrese, ja Pircēja norādītā dzīvesvietas adrese neatbilst vēlamai Pasūtījuma piegādes adresei.
 4. Lai pareizi noformētu Pasūtījumu, Pircējam:
  1. jāpiekrīt Veikala Noteikumiem un Privātuma politikai;
  2. jāizvēlas vēlamās Preces un pakalpojumus;
  3. jāiesniedz šīs nodaļas 3. punktā minētos datus;
  4. jāizvēlas maksājuma veidu.
 5. Pareizi noformēts Pircēja Pasūtījums ir saistīts ar Pircēja pienākumu to apmaksāt.
 6. Pircējs var veikt Pasūtījumu un iegādāties Preces bez reģistrācijas, t.i. veicot pirkumu kā Veikala viesis, vai pirms Pasūtījuma veikšanas, pienācīgi aizpildot reģistrācijas veidlapu un izveidojot Kontu (vispirms reģistrācijas veidlapā norādot nepieciešamos personas datus: e-pasta adresi, kas vēlāk tiks izmantota kā pieteikšanās Kontam, un Pircēja Konta paroli). Konta izveide tiek veikta vienu reizi, un turpmāko Pasūtījumu veikšanu Pircējam atvieglo Pircēja pieteikšanās veikala Kontā, ievadot lietotājvārdu un paroli. Pircējs nedrīkst izpaust sava Konta paroli trešajām personām.
 7. Pirms Pasūtījuma veikšanas Pircējam ir iespēja atrast vēlamās Preces, izmantojot Veikala Preču meklētāju sistēmu. Pēc vēlamās Preces izvēles noklikšķiniet uz pogas "Pievienot grozam". Pircējs vienmēr var atgriezties Veikalā un turpināt izvēlēties vēlamās Preces (noklikšķinot uz pogas "Turpināt iepirkšanos"). Pircējs var izņemt Preci no sava iepirkumu groza jebkurā laikā, noklikšķinot uz "x" iepirkumu grozā blakus Preces nosaukumam.
 8. Kad esat aizpildījis iepirkumu grozu, noklikšķiniet uz pogas "Veikt pasūtījumu". Pēc tam Pircējam ir jāsniedz viņa Pasūtījuma izpildei nepieciešamie dati, piegādes adrese, jāizvēlas vēlamais piegādes un apmaksas veids.
 9. Ja Pircējam jau ir Konts, tad viņa dati tiek automātiski aizpildīti, kad viņš ir pieteicies. Tomēr Pircējs vienmēr var tos pārskatīt, papildināt vai mainīt. Pirms Pasūtījuma apstiprināšanas Pircējam jāizvēlas vēlamais maksājuma veids. Ja Pasūtījums tiek veikts bez reģistrācijas Veikalā, Pasūtījums tiek izpildīts saskaņā ar Pasūtījuma veidlapā norādītajiem datiem.
 10. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Pircējs pa e-pastu saņem informāciju no Pārdevēja, apstiprinot, ka Pasūtījums ir pieņemts. Pārdevējs tūlīt pēc Līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā pēc Pasūtījuma nosūtīšanas (t.i. nodošanas pārvadātājam, kurjeram) nosūta apstiprinājumu ar informāciju par Pasūtījumā iekļauto Preču veidu, daudzumu un cenu, kā arī maksājuma veidu un datumu. Šis dokuments apstiprina Līguma noslēgšanu. Pircējs, piekrītot Noteikumiem, piekrīt saņemt šādu apstiprinājumu, kas reģistrēts nevis papīra formā, bet pa e-pastu, kas apliecina Pasūtījuma iesniegšanu. Pircējam ir tiesības izbeigt Līgumu.
 11. Pārdevējs sāk izpildīt Pasūtījumu pēc maksājuma saņemšanas, ja vien Pircējs nav izvēlējies apmaksāt Pasūtījumu tā piegādes brīdī. Īpašumtiesības uz Preci tiek nodotas Pircējam tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis pilnu samaksu par Pircēja iegādātajām Precēm. Ja Pārdevējs konstatē, ka Pircējs nav samaksājis par Pasūtījumu 10 dienu laikā pēc Pasūtījuma iesniegšanas, Pārdevējam ir tiesības atcelt visu Pircēja Pasūtījumu, neinformējot Pircēju par viņa Pasūtījuma atcelšanu. Pasūtījuma atcelšana neattiecas uz gadījumiem, ja Pircējs ir izvēlējies samaksāt par Pasūtījumu tā piegādes brīdī (kā norādīts šo Noteikumu 4. nodaļas 2. punkta c) apakšpunktā).
 12. Pie katras produkta kartes varat izteikt savu viedokli un pierakstīt vērtējumu. Šie viedokļi pauž tikai to vietnes lietotāju personīgo viedokli, kuri ir iegādājušies attiecīgo produktu no mums. Pirms publicēšanas tīmekļa vietnē tiek pārbaudīti visi komentāri - gan pozitīvie, gan negatīvie. Tāpēc mēs paturam tiesības nepublicēt atsauksmi, kas ir pretrunā ar mūsu publicēšanas noteikumiem vai jebkādiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem.

 

 • 4 CENAS UN MAKSĀJUMA METODES

 

 1. Preču, kas pieejamas Veikalā, uzrādītā cena ietver visus nepieciešamos nodokļus, nodevas un citas ar Precēm saistītās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), bet neieskaitot Preču piegādes izmaksas un citus papildu nodokļus, kas uzskaitīti zemāk šajā Noteikumu sadaļā.
 2. Veikalā ir pieejami šādi Pasūtījumu apmaksas veidi:
  1. Ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu. Izmantojot šo maksāšanas veidu, Pircējam netiek piemērotas nekādas Pārdevēja papildu maksas;
  2. Izmantojot elektronisko banku, izmantojot Paysera platformu un Tpay. Izmantojot šo maksāšanas veidu, Pircējam netiek piemērotas nekādas Pārdevēja papildu maksas;
  3. Piegāde ar kurjeru. Apmaksa notiek kurjeram uz vietas (C.O.D.). Izvēloties šo maksāšanas veidu, Pircējs maksā 1,60 Eur komisijas maksu. To var apmaksāt tikai ar bankas karti, preču piegādes brīdī.
 3. Pircējam ir jāmaksā Pasūtījuma galīgā cena, kas sastāv no piemērojamajām maksām par Pasūtījuma piegādi un izvēlēto apmaksas veidu.
 4. Pasūtījuma piegādes maksa ir atkarīga no Pasūtījuma vērtības un tiek norādīta Pircējam pirms Pasūtījuma veikšanas un paliek nemainīga līdz Pasūtījuma pabeigšanai. Visas papildu maksas Pircējam tiek norādītas pirms Pasūtījuma veikšanas Veikala vietnē.
 5. Piegādes maksa ir atkarīga no Pasūtījuma galīgās vērtības (tā sastāv no visām Pasūtījumā iekļautajām Preču cenām un izvēlētā maksājuma veida (ja par izvēlēto maksājuma veidu tiek piemērotas papildu maksas)):
  1. Pasūtījumi ar galīgo vērtību virs 29,00 EUR tiek piegādāti BEZ MAKSAS;
  2. Pasūtījumiem, kuru galīgā vērtība ir mazāka par 29,00 EUR, tiek piemērota papildu piegādes maksa no 4,00-6,00 EUR apmērā.
 6. Apmaksas termiņš ir 10 dienas no Pasūtījuma iesniegšanas, pārskaitot norādīto summu uz Pārdevēja bankas kontu. Ja ir izvēlēts maksājums par Pasūtījuma piegādi kurjeram, Pasūtījums ir jāapmaksā Pasūtījuma piegādes laikā kurjeram.
 7. Maksājums par Pasūtījumu tiek uzskatīts:
  1. Naudas pārskaitījuma gadījumā – naudas līdzekļu ieskaitīšana Pārdevēja bankas kontā vai tiešsaistes maksājumu iekasēšanas sistēmas paziņojums Pārdevējam;
  2. Naudas samaksas gadījumā kurjeram –  ja maksājums kurjeram tiek veikts uz vietas un pēc preču saņemšanas - maksājums kurjeram tiek veikts tikai ar bankas karti, un tas ir pasūtījuma saņemšanas apstiprinājums.
 8. Maksimālais sūtījuma svars, ko varam nosūtīt, ir 31 kg. Visi pasūtījumi ar precēm, kuru kopējais svars pārsniedz 31 kg, atkarībā no svara tiks nosūtīti 2 vai vairāk pakās. Šādiem pasūtījumiem var tikt piemērota maksa par apstrādi, lai segtu papildu izmaksas. Šī maksa ir 5 € par katru papildu sūtījumu.

 

 • 5 PASŪTĪJUMU PIEGĀDE

 

 

Veikalā veiktie pasūtījumi tiek piegādāti Latvijas Republikas teritorijā. Preču nosūtīšanas un piegādes laiks ir norādīts blakus katrai Precei Veikalā.
 1. Preces tiek izsūtītas 1-3 vai 3-5 dienu laikā, tas ir norādīts pie katras preces (rēķinot darba dienās) no pasūtījuma apstiprinājuma, kas aprakstīts 3. sadaļas 10. punktā;
 2. Preces pēc pasūtījuma - tiek izsūtītas individuāli datumos, par kuriem vienojas ar pircēju.
 3. Visi pasūtījumi tiek izsūtīti, izmantojot sūtījumu piegādes uzņēmumu DPD. Pasūtījuma piegāde jāapstiprina kurjeram (rakstiski vai elektroniski). Ja Pircējs nav klāt Pasūtījuma piegādes brīdī, kurjers sazināsies ar Saņēmēju un vienosies par citu ērtu Pasūtījuma piegādes laiku. Sūtījums tiek uzglabāts 7 darba dienas, sākot no otrā neveiksmīgā Pasūtījuma piegādes mēģinājuma. Šī uzglabāšanas perioda beigās Pircēja sūtījums tiek atgriezts Pārdevējam.
 4. Preces tiek piegādātas 3-7 dienām no sūtījuma izsūtīšanas (darba dienās), kā norādīts šīs nodaļas 2. punktā.
 5. Pircējs tiek informēts par jebkādām izmaiņām iesniegtā Pasūtījuma statusā pa e-pastu, ieskaitot Pasūtījuma nodošanu (nosūtīšanu) pārvadātājam. Pircējam ir iespēja uzraudzīt sava Pasūtījuma statusu, izmantojot Veikalā izveidoto Kontu.
 6. Pircējam pēc iespējas labāk kurjera klātbūtnē jānovērtē piegādāto Preču stāvoklis un to atbilstība Preču piegādes brīdī veiktajam Pasūtījumam. Jebkuru bojājumu gadījumā kurjera klātbūtnē jāaizpilda dokuments, kurā norādīti Preču bojājumi, trūkumi vai defekti. Bojājumu gadījumā bojātās Preces ir jāatdod atpakaļ kurjeram (ja Pasūtījums sastāv no vairākām Precēm, tiek atdotas tikai bojātās Preces). Pārdevējs sedz bojātās Preces izsūtīšanas izmaksas.
 7. Kad bojātās Preces tiek atgrieztas Pārdevējam, tās tiek pārbaudītas un aizstātas ar jaunām un izsūtītas Pircējam uz Pārdevēja rēķina. Ja pēc kurjera aizbraukšanas tiek konstatēti bojājumi, lūdzu, sekojiet norādījumiem, kas sniegti sadaļā Sūdzības un atgriešana.
   
 • 6 GARANTIJA UN SAISTĪBAS

 

 

 1. Veikalā esošās Preces ir jaunas, un uz tām attiecas ražotāja vai importētāja garantija. Garantijas ilgums ir atkarīgs no Preču veida un ražotāja. Tas ir norādīts Preces aprakstā Veikalā un garantijas kartē, kas tiek piegādāta kopā ar Preci.
 2. Ja Pircējs nav Lietotājs, Pārdevēja atbildība par Preču fiziskiem defektiem neattiecas uz garantijas saistībām.
 3. Veterināro dzīvnieku barību drīkst lietot tikai pēc receptes un veterinārārsta uzraudzībā. Lietojot veterināros produktus, veterinārārsta apmeklējumiem jānotiek regulāri ik pēc 6 mēnešiem vai nekavējoties, ja dzīvnieka veselība pasliktinās. Pārdevējs nav atbildīgs par veterināro produktu ļaunprātīgu izmantošanu vai to lietošanas sekām, ja nav apstiprināta vajadzība pēc tā.

 

 • 7 LĪGUMA PĀRTRAUKŠANA
 1. Pircējs, kas ir Lietotājs, var atteikties no distances Līguma, nenorādot iemeslu, iesniedzot attiecīgu paziņojumu 30 dienu laikā. Atteikšanās periods ir spēkā:
  1. Līgumiem, no dienas, kad Pārdevējs ir nodevis (piegādājis Preces Lietotājam) īpašumtiesības uz Precēm Lietotājam vai jebkurai citai trešajai personai, kas nav Pasūtījumā norādītais pārvadātājs;
  2. Līgumiem, kuros Pasūtījumā ir iekļauta vairāk nekā viena Prece un Preces nav piegādātas Lietotājam vienlaicīgi, no dienas, kad Pārdevējs ir nodevis (piegādājis Preci Lietotājam) īpašumtiesības uz pēdējo Preci Lietotājam vai citai trešajai personai, kas nav pārvadātājs un kas norādīta Pasūtījumā;
  3. Līgumiem, kas ietver regulāru Preču piegādi laika periodā no dienas, kad Pārdevējs nodeva (piegādāja Preces Lietotājam) īpašumtiesības uz pirmajām Precēm Lietotājam vai citai trešajai personai, kas nav Pasūtījumā norādītais pārvadātājs.
 2. Līgumu var izbeigt, izmantojot šo Noteikumu pielikumā Nr. 1. pievienoto veidlapu vai iesniedzot ar roku rakstītu pieprasījumu, kurā skaidri norādīta vēlme izbeigt Līgumu.
 3. Līguma izbeigšanas pieprasījums jānosūta pa e-pastu info@fera24.lv.
 4. Ja pieprasījums tiek nosūtīts Pārdevējam pirms izbeigšanas termiņa beigām, pieprasījums par Līguma izbeigšanu tiek uzskatīts par iesniegtu laikā, pat ja Pārdevējs to nav saņēmis.
 5. Izbeidzot Līgumu, Pircējam tiek atmaksāta summa, kas samaksāta par atgrieztajām precēm, ne vēlāk kā 14 dienu laikā, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja lūgumu izbeigt Līgumu. Samaksātā summa tiek atmaksāta ar tādu pašu maksāšanas veidu kā summa, kas saņemta no Pircēja, ja vien Pircējs nav skaidri piekritis atgūt samaksāto summu, izmantojot citu metodi. 
 6. Pircējs neapmaksā Preces atgriešanas izmaksas. 
 7. Ja Pārdevējs nevar pieņemt no Lietotāja atgrieztās Preces, Pārdevējs var apturēt atmaksas procedūru līdz brīdim, kad tiek saņemtas atgrieztās Preces vai saņemts Preces atgriešanas pierādījums, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.
 8. Ja Lietotājs pa e-pastu ir sniedzis informāciju par vēlmi izbeigt Līgumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta Lietotājam e-pasta apstiprinājumu, ka pieprasījums ir saņemts. Ja no Pārdevēja netiek saņemts apstiprinājums par Līguma izbeigšanas pieprasījuma saņemšanu, iesniegtais pieprasījums nav derīgs.
 9. Pēc 30 dienām, kas aprēķinātas saskaņā ar šīs nodaļas 1. punktā noteikto procedūru, beidzas termiņš, līdz kuram var izbeigt Līgumu.
 10. Ja Lietotājs pārtrauc Līgumu, viņam ir jānosūta Pārdevējam atgriežamās Preces ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atteikuma iesniegšanas dienas Pārdevējam. Preces tiek uzskatītas par savlaicīgi nosūtītām, ja Preces tiek nosūtītas ne vēlāk kā 14 dienas pēc atteikuma iesniegšanas dienas Pārdevējam.
 11. Klientam ir nepieciešams uz e-pasta adresi fera24.lv nosūtīt aizpildītu veidlapu (iesniegumu par Līguma izbeigšanu), lai saņemtu naudas atmaksu, un norādīt bankas konta numuru, uz kuru viņš vēlas saņemt summu par atgrieztajām precēm. Naudas atmaksa notiek 14 dienu laikā pēc preču atgriešanas.
  Bankas konta numurs, kas nav norādīts pieteikumā par izmaksu, neietekmē izmaksas derīgumu ar pircēju.
  Šādā gadījumā Pārdevējs atlīdzina visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu, piegādes izmaksas un citas izmaksas, kas minētas 4. sadaļas 2. punkta c) apakšpunktā.
 12. Līguma izbeigšanas veidlapas paraugs ir sniegts šo Noteikumu pielikumā Nr. 1.
 13. Pircējam nav tiesību izbeigt Līgumu:
  1. ja pakalpojuma priekšmets ir Prece, kas ātri bojājas vai kurai ir īss glabāšanas laiks;
  2. ja pakalpojuma priekšmets ir Prece, kuras iepakojums tika atvērts pēc piegādes un tiek pārdots slēgtā iepakojumā, un pēc iepakojuma atvēršanas to nevar atgriezt veselības aizsardzības vai higiēnas prasību dēļ;
  3. ja pakalpojuma objekts ir lietas, kas pēc savas būtības ir nesaraujami saistītas ar citiem lietām.
 14. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par priekšmetu bojājumiem, ja tie netiek izmantoti paredzētajam mērķim, to parametriem vai funkcionalitātei.
 15. Lai atgrieztu Preci, Pircējam ir pienācīgi jāiepako un jāaizsargā Prece (tai skaitā jāpievieno Preces iegādi apliecinošais dokuments un visi atgriežamajai Precei piederošie piederumi) un jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu, lai saņemtu turpmākus norādījumus. Gadījumā, ja atgrieztā Prece atgriešanas brīdī ir bojāta, nepilnīgi samontēta vai uzrāda acīmredzamas lietošanas pazīmes, kas neatbilst tās paredzētajam mērķim, parametriem vai funkcionalitātei, Pārdevējs patur tiesības pieprasīt no Pircēja kompensāciju saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
 16. Ja Līgums tika noslēgts ārpus Pārdevēja darbības vietas un Preces tika piegādātas uz Pircēja dzīvesvietas adresi, kurā Pircējs dzīvoja Līguma izbeigšanas brīdī, Pārdevējs pats paņem Preces, ja Preču rakstura dēļ tās nevar nosūtīt ar parasto pastu vai kurjeru.

 

 • 8 SŪDZĪBAS
 1. Pārdevējam ir jāpiegādā Preces bez defektiem un trūkumiem. Ja saņemtā Prece izrādās ar defektiem vai nekvalitatīva, Pircējs var izmantot šādas tiesības:
  1. ziņot par defektiem vai trūkumiem saskaņā ar šo Noteikumu 6. sadaļā aprakstīto garantiju;
  2. ziņot par defektiem vai trūkumiem, izmantojot tiesības atgriezt bojātas Preces (sūdzību procedūra).
 2. Pārdevējs ir atbildīgs Pircēja priekšā šādos gadījumos:
  1. Precei nav nepieciešamo īpašību, kas ir paredzētas Precei, bija norādītas Preces aprakstā vai ir nozaudētas neparedzētu apstākļu dēļ;
  2. Pārdevējs nepiegādā Pircējam Preces, ieskaitot paraugus;
  3. Prece nav piemērota, un Pircējs ir informējis Pārdevēju par Līguma noslēgšanu, un Pārdevējs nav izteicis iebildumus pret to;
  4. Preces, kas ir nepilnīgas, tika piegādātas Pircējam;
  5. Prece pieder trešajai pusei vai ja Precei ir ierobežotas lietošanas tiesības trešās puses dēļ.
 3. Ja Pircējs ir Lietotājs, tiek uzskatīts, ka, piegādājot Preci Pircējam, Pārdevējs ir atbildīgs par Preces defektiem vienu gadu no Preces piegādes dienas.
 4. Ja Pircējs ir Lietotājs un Precei ir trūkumi, Pircējam ir tiesības:
  1. pieprasīt bojātās Preces aizstāšanu ar Preci bez defektiem, neatkarīgi no tā, ka Pārdevējs piedāvā novērst Preces trūkumus;
  2. pieprasīt Preces defekta novēršanu neatkarīgi no tā, ka Pārdevējs ierosina nomainīt Preci ar Preci bez defekta, ja vien gadījumos, kad nav iespējams novērst defektu vai defekta novēršanas izmaksas pārsniedz Pārdevēja ierosināto bojātā produkta nomaiņa.
 5. Ja tiek uzsākta sūdzību izskatīšanas procedūra, t.i. ražotāja vai importētāja tiesības uz Preču garantiju netiek izmantotas, Preču atgriešanu apmaksā Pircējs.
  1.  Ja sūdzība izrādīsies pamatota, Pārdevējs atlīdzinās piegādes izmaksas.
 6. Ja Pircējs vēlas izmantot viņam piešķirtās tiesības, atgriežot Preci, viņam ir jāatgriež arī visi ar Preci saistītie piederumi un garantijas karte.
 7. Sūdzības par Veikalā iegādātajām Precēm, kā arī sūdzības, kas saistītas ar tiešsaistes pakalpojumiem (piemēram, nepareizi veidots iepirkumu grozs vai nepareizi aprēķināta Pasūtījuma piegādes cena), var iesniegt pa tālruni +371 67241733  rakstiski nosūtot uz e-pastu info@fera24.lv
 8. Lai izmantotu garantiju, Pircējam ir pienācīgi jāaizsargā un jāiepako Prece un jānosūta tā (pievienojot pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju un visus ar Preci saistītos piederumus un garantijas karti) uz  e-pastu info@fera24.lv
 9. Pārdevējs atbild 14 dienu laikā no Pircēja sūdzības saņemšanas dienas un sniedz iespējamos risinājumus sūdzības atrisināšanai. Pārdevēja nespēja atbildēt uz Pircēja sūdzību noteiktajā laikā tiek uzskatīta par Pircēja sūdzības pieņemšanu.
 10. Ja Preces defekti tiek novērsti vai Prece tiek aizstāta ar Preci bez defektiem, Pārdevējs to piegādā Pircējam par saviem līdzekļiem.
 11. Ja Pircējs ir Lietotājs, prasība nomainīt Preci vai novērst Preces defektus ir spēkā 1 gadu no defekta rašanās dienas. Ja Pircējs ir Lietotājs, Pircēja tiesības pieprasīt Preces nomaiņu vai Preces defektu novēršanu nedrīkst beigties agrāk kā 2 gadus pēc Preces piegādes Pircējam.
 12. Lietotājam ir tiesības izmantot ārpustiesas sūdzību un tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Lietotājs var iesniegt pieprasījumu / sūdzību par Pārdevēja piegādātajām Precēm Valsts patērētāju tiesību aizsardzības centrā (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv, tālr. +371 65 452 554, tīmekļa vietnē www.ptac.gov.lv/lv (arī Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienesta teritoriālajām apakšnodaļām novados) vai var iesniegt savu sūdzību, izmantojot Eiropas Savienības EGS tiešsaistes platformu, kas pieejama adresē: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 • 9 PERSONAS DATI
 1. Pircēju personas datu administrators ir  Fera Sp z o.o. Polijas Republikas Juridisko personu reģistra Varšava filiālē reģistrētai privātai juridiskai personai, juridiskās personas kods : 022343326, PVN maksātāja numurs PL992750635, kas reģistrēta juridiskā adresē ,CHABROWA, nr 4, 52-200 Wysoka  Polija
 2. Lai nodrošinātu netraucētu Pasūtījuma izvietošanu FERA24.LV Veikalā, ir nepieciešama iepriekšēja, brīvprātīga piekrišana atļaut apstrādāt personas datus, kas nepieciešami Pasūtījuma izpildei, saskaņā ar piemērojamajiem Personas datu aizsardzības noteikumiem. Personas datu administrators  Fera Sp z o.o. ir reģistrēts Personas datu aizsardzības pārvaldnieku reģistrā. 
 3. Personas datu administrators, izmantojot Veikala vietni un citus saziņas veidus, apstrādā šādus Pircēja personas datus: vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, piegādes adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs.
 4. Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama, lai izveidotu Kontu, iesniegtu un apstrādātu Pasūtījumus Veikalā.
 5. Lai izpildītu Pasūtījumu un Līgumu, Pārdevējs var nodot Pircēja nepieciešamos personas datus kurjerdienestiem. Tikai personas datus ar Pircēja nepārprotamu piekrišanu var izmantot citiem mērķiem, tostarp mārketingam. Šo piekrišanu var pārtraukt jebkurā laikā pēc Pircēja iniciatīvas.
 6. Pircējam ir tiesības: pārbaudīt viņa apstrādāto personas datu saturu, mainīt tos, pieprasīt to apstrādes apturēšanu, pieprasīt apstrādāto personas datu dzēšanu, pieprasīt to apstrādes ierobežošanu un apstrādāto datu nodošanu citam administratoram. Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, Pircējam jāizmanto Kontā sniegtā veidlapa vai jānosūta e-pasts, norādot, kuras tiesības Pircējs vēlas izmantot, uz adresi: info@fera24.lv.
 7. Sīkāka informācija par personas datiem, ieskaitot konkrētus informācijas pienākumus (tostarp Noteikumu 6. punktā noteikto tiesību apjomu) un informācija par izmantotajām sīkdatnēm, ir atrodama Privātuma politikā, kas ir pieejama vietnē https://fera24.lv/privtuma-politika.html
 8. Pēc Pircēja pieprasījuma, sazinoties pa e-pasta adresi info@fera24.lv, Pārdevējs sniedz Pircējam informāciju par:
  1. Tehniskie pasākumi, ko Pārdevējs izmanto, lai nepieļautu nepiederošu personu piekļūšanu elektroniski nosūtītiem personas datiem un tos mainīt;
  2. vienību, kurai Pārdevējs ir uzticējis personas datu apstrādi, tās darbības jomu un datu nodošanas datumu, ja Pārdevējs ir noslēdzis līgumu ar šo vienību par datu apstrādi.
 9. Ja Pārdevējs saņem informāciju, ka Pircējs izmanto elektroniski sniegtos pakalpojumus, pārkāpjot Noteikumus vai piemērojamos tiesību aktus (aizliegtā izmantošana), Pārdevējs var apstrādāt datu saņēmēja personas datus tādā apjomā, kāds nepieciešams Pircēja atbildības konstatēšanai, ja tam ir pievienoti pierādījumi par informācijas paziņojumu saņemšanas faktiem un saturu.
 10. Pārdevējs var paziņot Pircējam par viņa neatļautajām darbībām ar lūgumu tās nekavējoties izbeigt, kā arī izmantot šīs nodaļas 9. punktā noteiktās tiesības.

 

 • 10 NOBEIGUMA NOTEIKUMI
 1. Preču zīmes un nosaukumi, kas tiek parādīti Veikala vietnē, var būt reģistrētas Preču zīmes un tiek izmantoti tikai identifikācijas nolūkos.
 2. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs apstiprina, ka personas datus, ko Pircējs ir iesniedzis, lai apliecinātu sevi kā Pircēju, var nodot trešajām personām, un šīm trešajām personām būs piekļuve Pircēja Kontam un Pircēja personas datiem, lai palīdzētu Pircējam sniegt nepieciešamo informāciju, labot vai veikt Pasūtījumu.
 3. Pārdevējs patur tiesības mainīt šos Noteikumus. Izmaiņas Noteikumos stājas spēkā ne agrāk kā 7 dienas pēc tam, kad grozītie Noteikumi ir pieejami Pārdevēja Veikalā www.fera24.lv, ja līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdim Pircēji ir veikuši Pasūtījumus saskaņā ar iepriekšējiem Noteikumiem. Pircējam ir jāizlasa Noteikumi un jāpiekrīt tiem, veicot pasūtījumu. Noteikumu izmaiņu gadījumā Pircēji, kuri Veikalā ir izveidojuši Kontus, tiks informēti par Noteikumu izmaiņām, pirmo reizi pieslēdzoties Kontam pēc Noteikumu izmaiņām, un viņiem tiks lūgts piekrist jaunajiem Noteikumiem. Atteikšanās pieņemt jaunos Noteikumu grozījumus ir pielīdzināma Līguma izbeigšanai attiecībā uz Pircēja Konta saglabāšanu Veikalā. Lai veiktu jaunus pasūtījumus Veikalā, Pircējiem jāpiekrīt jaunajiem Noteikumiem.
 4. Pasūtījuma dati tiek reģistrēti, aizsargāti un iesniegti pa e-pastu. Drošības apsvērumu dēļ Pasūtījuma dati Veikala vietnē www.fera24.lv ir pieejami tikai tiem Pircējiem, kuri ir izveidojuši Kontu.
 5. Šo Noteikumu pieņemšana nozīmē arī Pircēja piekrišanu saņemt informāciju, kas attiecas tikai uz Pasūtījuma izpildi, izmantojot saziņas līdzekļus.
 6. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 30. aprīlī. Uz Pasūtījumiem, kas veikti pirms šo Noteikumu stāšanās spēkā, attiecas Noteikumi, kas bija spēkā Pasūtījuma veikšanas brīdī.
 7. Gadījumos, kas nav reglamentēti šajos Noteikumos, ņemot vērā ar Pircējiem noslēgtos Līgumus un citas Latvijas Republikas tiesību normas, izņemot gadījumus, kad tiek iegūta Lietotāju piekrišana, var tikt piemēroti atsevišķi Noteikumi, kamēr tiek aizsargāta Lietotāju tiesību nodrošināšana.
 8. Pārdevējs darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām, izņemot Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR). Šo Noteikumu Noteikumi, kas saistīti ar patērētāju tiesību aizsardzību, ir spēkā, ja piešķirtā aizsardzība nav pretrunā ar ES tiesību aktiem, kuros Lietotājs atradās Pasūtījuma veikšanas brīdī, šajā gadījumā ES valstī, kurā Lietotājs atradās Pasūtījuma iesniegšanas brīdī.
 9.  Visas domstarpības par šo Noteikumu izpildi risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

 

Pielikums Nr. 1 – Līguma izbeigšanas veidlapa – lejupielādei.